17 Ιανουαρίου 2023
Ομάδα εργασίας ΣΒΑΚ Δ. Βόλου
Για την προετοιμασία την προετοιμασία, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Βόλου καταρτίστηκε ομάδα εργασίας.
17 Ιανουαρίου 2023
Σύμφωνο Φορέων Συμμετοχής εμπλεκόμενων Φορέων
>Aπαραίτητη προϋπόθεση τόσο για την εκπόνηση ενός αποτελεσματικού ΣΒΑΚ όσο και για τον χαρακτηρισμό του ως ολοκληρωμένου είναι η συμμετοχή των πολιτών και των εμπλεκόμενων φορέων σε όλες τις φάσεις της μελέτης, δομημένα και συστηματικά, μέσω των διαβουλεύσεων, της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΣΒΑΚ (https://svak.dimosvolos.gr) αλλά και μέσω της δημιουργίας μια στενότερης ομάδας άμεσα εμπλεκόμενων φορέων της πόλης που θα συμμετέχουν πιο συστηματικά στη συν-διαμόρφωση της τελικής πρότασης.
8 Ιουλίου 2021
1η Δημόσια Διαβούλευση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Βόλου
Την Τετάρτη 07 Ιουλίου 2021 στις 11:00 πμ., πραγματοποιήθηκε η 1η Δημόσια Διαβούλευση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Βόλου με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ», η οποία λόγω των περιορισμών που επιβάλλει η πανδημία του νέου κορωνοϊού πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά.

Δημόσιες Διαβουλεύσεις

Στα πλαίσια των συμμετοχικών διαδικασιών κατά την διαμόρφωση του ΣΒΑΚ θα πραγματοποιηθούν μια σειρά δημόσιων διαβουλεύσεων με τους εμπλεκόμενους φορείς και τους πολίτες του Δήμου Βόλου. Αναλυτικά το περιεχόμενο αυτών έχει ως εξής :

Σχετικά με το έργο:

Μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις της σημερινής πραγματικότητας για τις σύγχρονες πόλεις είναι η ένταξή τους στο δίκτυο των Έξυπνων και Βιώσιμων πόλεων (Smart Cities), των ενεργειακά αποδοτικών και τεχνολογικά αναπτυγμένων πόλεων. Ο Δήμος Βόλου, ως ένας σύγχρονος Δήμος που ακολουθεί την αναπτυξιακή αυτή τάση, καλείται να κερδίσει μια θέση ανάμεσα στις Έξυπνες και Βιώσιμες Ευρωπαϊκές Πόλεις επανασχεδιάζοντας την πολιτική των μεταφορών του, αντιμετωπίζοντας σφαιρικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πόλη και το υπάρχον σύστημα μεταφορών αλλά και λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες και μελλοντικές τάσεις και εξελίξεις.

Βασικό μέσο για την επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι η δημιουργία και υλοποίηση ενός Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας που θα λάβει υπόψη τις πραγματικές ανάγκες (του συνόλου των πολιτών), το αναπτυξιακό όραμα και τους στόχους της πόλης καθώς και τις ιδιαιτερότητες της περιοχής.

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Βόλου θα καλύπτει αποκλειστικά και μόνο τις Δ.Ε. Βόλου και Ν. Ιωνίας του Δ. Βόλου.

Τα βασικότερα προβλήματα κινητικότητας του Δήμου Βόλου αφορούν στα παρακάτω :

 • Έλλειψη τακτικής εξυπηρέτησης αστικών συγκοινωνιών μεταξύ του κέντρου και των απομακρυσμένων περιοχών.
 • Ύπαρξη μεγάλου μεγέθους δυσκίνητων λεωφορείων του αστικού ΚΤΕΛ.
 • Μη ύπαρξη ενιαίου εισιτηρίου (για τις περιπτώσεις μετεπιβίβασης) με αποτέλεσμα το κόστος καθημερινών μετακινήσεων όπως η μετακίνηση προς σχολικές μονάδες ή χώρους άθλησης να φτάνει στα 2,5 ευρώ/επιβάτη.
 • Βασική θεωρείται η έλλειψη ηλεκτρικού τραμ που ενδείκνυται λόγω της μορφολογίας της πόλης (επίπεδη) και των υπαρχουσών παλαιών γραμμών του τρένου που διασχίζουν κατά μήκος την πόλη από την συνεχίζουν μέχρι τον παραδοσιακό οικισμό Μηλιές Πηλίου (τρενάκι του Πηλίου).
 • Έλλειψη κεντρικών χώρων στάθμευσης ικανής χωρητικότητας δημόσιων, δημοτικών και ιδιωτικών.
 • Συγκέντρωση των δημόσιων υπηρεσιών, οργανισμών και άλλων φορέων στο κέντρο της πόλης, γεγονός που προκαλεί κυκλοφοριακή συμφόρηση τις ώρες αιχμής.
 • Μη ολοκληρωμένη διαχείριση της στάθμευσης με έντονα φαινόμενα παράνομης στάθμευσης, ιδιαίτερα στην περιοχή του κέντρου, που επιδεινώνεται από την ανεπαρκή αστυνόμευση.
 • Έλλειψη επικαιροποιημένης κυκλοφοριακής μελέτης με απουσία επικαιροποιημένων στοιχείων φόρτων, μετακινήσεων, αναγκών μετακινούμενων, στοιχείων εμπορευματικών μεταφορών και στοιχείων στάθμευσης.
 • Έλλειψη ολοκληρωμένου χωρικού σχεδιασμού - έλλειψη επαρκών δημόσιων χώρων και χώρων πρασίνου( πάρκων, πλατειών, ανοιχτών χώρων).
 • Έλλειψη αστικών αναπλάσεων με υψηλή διασύνδεση/προσβασιμότητα τόσο στις πυκνοδομημένες περιοχές του κέντρου, όσο και στις υποβαθμισμένες περιοχές των συνοικιών.
 • Χαμηλό ποσοστό χρήσης πεζής μετακίνησης, ποδηλάτου, ΜΜΜ και εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης (π.χ. συνεπιβατισμός).
 • Έλλειψη ολοκληρωμένου δικτύου πεζοδρόμων – ποδηλατοδρόμων που θα διέρχεται από τα σημαντικότερα δημόσια κτίρια, σχολεία, δημόσιες και ιδιωτικές υποδομές (π.χ. παιδικές χαρές, χώροι άθλησης, κ.λ.π.), εμπορικά κέντρα και πολυκαταστήματα μέσα στον αστικό ιστό.
 • Επιπλέον, πρόβλημα αποτελεί και η μη ύπαρξη σχεδίου για την διασύνδεση των υφιστάμενων και μελλοντικών δικτύων υποστήριξης εναλλακτικής μετακίνησης (πεζή, ποδήλατο).
 • Έλλειψη ολοκληρωμένου δικτύου οδών διαμορφωμένων ως ήπιας κυκλοφορίας κυρίως σε ευαίσθητες περιοχές και σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων για την εξυπηρέτηση της συνεχούς, ασφαλούς και χωρίς εμπόδια κυκλοφορίας τόσο των πεζών και ποδηλατών, όσο και των ΑμεΑ.
 • Φαινόμενα κυκλοφοριακής συμφόρησης στο κέντρο, οξυμένη περιβαλλοντική επιβάρυνση λόγω της κυκλοφορίας, τα οποία εντείνονται κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών, ιδίως στις εισόδους και εξόδους της πόλης προς το Πήλιο λόγω της εισροής τουριστών. Η συγκέντρωση πόλων έλξης μετακινήσεων εντός του αστικού κέντρου λόγω συγκέντρωσης δραστηριοτήτων στο κέντρο (π.χ. ύπαρξη πολλών κτηρίων δημοσίων υπηρεσιών, οργανισμών, φορέων, κ.λ.π.), σε συνδυασμό με την υψηλή χρήση του αυτοκινήτου για την κάλυψη των καθημερινών μετακινήσεων και την ελλιπή διαχείριση της στάθμευσης εντείνουν τα φαινόμενα κυκλοφοριακής συμφόρησης.
 • Μη τήρηση της Κανονιστικής Απόφασης Δ.Σ. 724/2014 και των άλλων προτάσεων για διαχείριση της φορτοεκφόρτωσης (Φ/Ε), με συνέπειες την αύξηση των καθυστερήσεων και της συμφόρησης στο εμπορικό κέντρο της πόλης.
 • Μη ολοκλήρωση της περιφερειακής οδού με αποτέλεσμα τόσο τα βαρέα οχήματα από το λιμάνι όσο και οι διαμπερείς ροές από/προς τα παράλια του Πηλίου να επιβαρύνουν το οδικό αστικό δίκτυο της πόλης.
 • Έλλειψη συντονισμού των φορέων που εμπλέκονται άμεσα και έμμεσα στη βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης.
 • Έλλειψη επαρκούς ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα βιώσιμης αστικής κινητικότητας.
Μετάβαση στο περιεχόμενο