ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΒΑΚ

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Αποτελεί στρατηγικό πλάνο, σχεδιασμένο ώστε να ικανοποιήσει τις ανάγκες κινητικότητας των ανθρώπων και των επιχειρήσεων, στα αστικά κέντρα και στις περιαστικές περιοχές, διασφαλίζοντας και αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα ζωής. Βασίζεται στις υφιστάμενες πρακτικές σχεδιασμού λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της ολοκλήρωσης, της συμμετοχής και της αξιολόγησης.

Οι βασικές διαφορές της αστικής κινητικότητας σε σχέση με τον κλασσικό συγκοινωνιακό σχεδιασμό είναι:
Παραδοσιακός Συγκοινωνιακός Σχεδιασμός ΣΒΑΚ
Έμφαση στην Μηχανοκίνητη Κυκλοφορία Έμφαση στον Άνθρωπο
Βασικός Στόχος: Κυκλοφοριακή ικανότητα και ταχύτητα Βασικός Στόχος: Προσβασιμότητα και Ποιότητα Ζωής
Έμφαση στα μέσα μεταφοράς Ενιαίος σχεδιασμός λαμβάνοντας υπόψη χρήσεις γης, οικονομική ανάπτυξη, κοινωνικές ανάγκες, περιβαλλοντική ποιότητα και υγεία
Βραχυ-μεσο-πρόθεσμος σχεδιασμός Μακροχρόνιο όραμα
Διοικητικά Όρια Λειτουργικά Όρια κυρίως με βάση περιοχές από/προς εργασία
Κυρίως Συγκοινωνιολόγοι Μηχανικοί Διεπιστημονικός σχεδιασμός
Έμφαση στις υποδομές Συνδυασμός υποδομών, αγορών, υπηρεσιών, πληροφοριών και προώθηση προκειμένου να επιτευχθεί η αποδοτικότερη λύση
Περιορισμένη ανάλυση επιπτώσεων Εκτεταμένη αξιολόγηση επιπτώσεων και διαμόρφωση μιας διαδικασίας μάθησης και βελτίωσης
Εντολές από Αιρετούς και Σχεδιασμός από Ειδικούς Εμπλεκόμενοι Φορείς και πολίτες σχεδιάζουν από κοινού
Μετάβαση στο περιεχόμενο