ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΒΑΚ

Το όραμα του ΣΒΑΚ αντικατοπτρίζει τις προσδοκίες που διαμορφώνονται για τον Δήμο Βόλου για το μέλλον και αφορούν στην επίτευξη της βιώσιμης αστικής κινητικότητας και την ένταξή της πόλης του Βόλου στο δίκτυο των Έξυπνων - Βιώσιμων, ενεργειακά αποδοτικών και τεχνολογικά αναπτυγμένων πόλεων (Smart Cities).

Οι προσδοκίες και κατ’ επέκταση το όραμα θα διαμορφωθούν έπειτα από την ανάλυση των αποτελεσμάτων των ερευνών καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης και των αποτελεσμάτων των δημόσιων διαβουλεύσεων που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του ΣΒΑΚ.

  • Ορθή διαχείριση του αστικού δημόσιου χώρου με κριτήρια υψηλής αισθητικής, διασφάλισης προσβασιμότητας και κοινωνικής ευαισθησίας.
  • Επίλυση των κυκλοφοριακών προβλημάτων με προώθηση της χρήσης των Μέσων Δημόσιας Συγκοινωνίας και τη δημιουργία εναλλακτικών του Ι.Χ. τρόπων μετακίνησης (π.χ. πεζή μετακίνηση, μετακίνηση με ποδήλατο) και η διερεύνηση δημιουργίας μέσων σταθερής τροχιάς, όπως διερεύνηση δημιουργίας γραμμής ηλεκτρικού τραμ κ.λ.π..
  • Δημιουργία συνθηκών ήπιας κυκλοφορίας στο εμπορικό και ιστορικό κέντρο της πόλης και παραποτάμια του χειμάρρου Κραυσίδωνα.
  • Βελτίωση της καθημερινής ποιότητας ζωής των κατοίκων του κέντρου και των συνοικιών με μείωση των διαμπερών κυκλοφοριακών ροών και ανάδειξη του εμπορικού και ιστορικού κέντρου της πόλης.
  • Ενίσχυση της ταυτότητας της πόλης του Βόλου (city-branding) και δημιουργία χαρακτηριστικών τοπόσημων της πόλης.
  • Αναζωογόνηση του κέντρου της πόλης και των συνοικιών.
  • Δημιουργία και επέκταση των υφισταμένων αστικών και περιαστικών χώρων πρασίνου ( πάρκα, πλατείες, άλση, αξιοποίηση περιαστικών λόφων Γορίτσας, Αμφανών κ.α.) με δημιουργία διαδρομών περιπάτου.
  • Ενίσχυση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού με την παροχή εναλλακτικών του ΙΧ τρόπων μετακίνησης και η βέλτιστη διασύνδεση σύνδεση των σημαντικών αρχαιολογικών χώρων του Δ. Βόλου.
  • Ανάδειξη των προϊστορικών νεολιθικών οικισμών Σέσκλου, Διμηνίου και των αρχαιολογικών χώρων της Δημητριάδας και την σύνδεση μεταξύ τους με τη δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών.
  • Εναρμόνιση του ΣΒΑΚ στον υπάρχοντα Πολεοδομικό Σχεδιασμό - Γ.Π.Σ.(ΦΕΚ 237ΑΑΠ/04-11-2016) και λοιπές Πολεοδομικές Μελέτες - Χρήσεις Γης.

Eρωτηματολόγιο


Συμπληρώστε το σχετικό ερωτηματολόγιο ώστε να προσδιοριστούν οι προσδοκίες – προτεραιότητες για την περιοχή μελέτης και να καθοριστεί το τελικό Όραμα Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.