11 Αυγούστου 2023

Χρονοδιάγραμμα

17 Ιανουαρίου 2023

Σύμφωνο Φορέων Συμμετοχής εμπλεκόμενων Φορέων

>Aπαραίτητη προϋπόθεση τόσο για την εκπόνηση ενός αποτελεσματικού ΣΒΑΚ όσο και για τον χαρακτηρισμό του ως ολοκληρωμένου είναι η συμμετοχή των πολιτών και των εμπλεκόμενων φορέων σε όλες τις φάσεις της μελέτης, δομημένα και συστηματικά, μέσω των διαβουλεύσεων, της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΣΒΑΚ (https://svak.dimosvolos.gr) αλλά και μέσω της δημιουργίας μια στενότερης ομάδας άμεσα εμπλεκόμενων φορέων της πόλης που θα συμμετέχουν πιο συστηματικά στη συν-διαμόρφωση της τελικής πρότασης.
17 Ιανουαρίου 2023

Ομάδα εργασίας ΣΒΑΚ Δ. Βόλου

Για την προετοιμασία την προετοιμασία, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Βόλου καταρτίστηκε ομάδα εργασίας.
Μετάβαση στο περιεχόμενο