8 Ιουλίου 2021

1η Δημόσια Διαβούλευση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Βόλου

Την Τετάρτη 07 Ιουλίου 2021 στις 11:00 πμ., πραγματοποιήθηκε η 1η Δημόσια Διαβούλευση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Βόλου με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ», η οποία λόγω των περιορισμών που επιβάλλει η πανδημία του νέου κορωνοϊού πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά.
17 Ιανουαρίου 2023

Ομάδα εργασίας ΣΒΑΚ Δ. Βόλου

Για την προετοιμασία την προετοιμασία, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Βόλου καταρτίστηκε ομάδα εργασίας.
17 Ιανουαρίου 2023

Σύμφωνο Φορέων Συμμετοχής εμπλεκόμενων Φορέων

>Aπαραίτητη προϋπόθεση τόσο για την εκπόνηση ενός αποτελεσματικού ΣΒΑΚ όσο και για τον χαρακτηρισμό του ως ολοκληρωμένου είναι η συμμετοχή των πολιτών και των εμπλεκόμενων φορέων σε όλες τις φάσεις της μελέτης, δομημένα και συστηματικά, μέσω των διαβουλεύσεων, της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΣΒΑΚ (https://svak.dimosvolos.gr) αλλά και μέσω της δημιουργίας μια στενότερης ομάδας άμεσα εμπλεκόμενων φορέων της πόλης που θα συμμετέχουν πιο συστηματικά στη συν-διαμόρφωση της τελικής πρότασης.
11 Αυγούστου 2023

Χρονοδιάγραμμα

Μετάβαση στο περιεχόμενο